Logo

Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry


Helsingin yliopiston matematiikan opiskelijoiden ainejärjestö

Unohditko salasanasi?
Unohditko käyttäjätunnuksesi?

Yhdistyksen ylimääräinen kokous // Additional meeting of organisation

Päivä: Tiistai 17.11.2020

Aika: 17:15

Paikka: Leppäsuonkatu 11, Christina Regina, kokoushuone & Zoom // Leppäsuonkatu 11, Christina Regina, meeting room & Zoom

Tyyppi: Yhdistyksen kokous // Organisation meeting


Matrix ry pitää ylimääräinen yhdistyksen kokouksen tiistaina 17.11.2020 kello 17:15 eteenpäin. Kokous järjestetään osoitteessa Leppäsuonkatu 11, Christina Reginan (eli Matlu-klusterin) kokoushuoneessa ja siihen on mahdollista osallistua etänä Zoom-alustalla. Vallitsevien pandemianolosuhteiden vuoksi paikanpäälle voi osallistua maksimissaan 10 henkilöä, joten kokoukseen täytyy ilmoittautua etukäteen alla olevalla lomakkeella, vaikka osallistuisitkin etänä. Ilmoittautuminen aukeaa 11.11. kello 12:00 ja sulkeutuu 17.11. kello 12:00. Etänä osallistuville lähetetään Zoom-liittymistiedot ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vuoden 2020 lisätalousarvio. Osallistumaan ovat tervetulleet kaikki Matrixin jäsenet kommentoimaan ja tuomaan äänensä kuuluviin! Yhdistyksen kokouksissa äänestystilanteissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, mikäli äänestystilanteisiin päädytään. Kokoukseen osallistuvien nimet kirjataan
kokouksen pöytäkirjaan, joka arkistoidaan kirjanpitolain mukaisesti vähintään 6 vuoden ajaksi. Esityslista löytyy tämän ilmoituksen lopusta.

// 

Matrix ry holds an additional organisation meeting on Tuesday 17.11.2020 from 17:15 onwards. The meeting is held on address Leppäsuonkatu 11, Christina Regina (Matlu-klusteri) meeting room and it is possible to attend the meeting remotely on Zoom. Due to ongoing pandemic restictions, the number of persons attending the meeting in person has to be limited to 10. This means that you have to register to the meeting using this form, even if you attend remotely. Registering starts on 11.11. at 12:00 and ends on 17.11. at 12:00. Zoom information will be send to those who wish to attend remotely after the end of the registration period.

In the additional meeting we will go through supplementary budget for year 2020. All members have a right to a vote at the meeting, and all non-voting/auxiliary members have a right to attend. The meeting will likely be held in Finnish, but accommodations can be made for non-native Finnish speaking attendees. Please note that the names of the people attending the meeting will be written down to the minutes of the meeting, which will be archived for at least the next 6 years. You may find the meeting agenda at the end of this notice.

------------------------

Matrix ry 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous 2020
Tiistai 17.11.2020 klo 17:15 
Leppäsuonkatu 11, Christina Regina, kokoushuone ja
Zoom online-alusta

Esityslista
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
4. Kokouksen sihteerin valinta 
5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
6. Kokouksen työjärjestys 
7. Ilmoitusasiat 
8. Lisätalousarvio vuodelle 2020
9. Muut esille tulevat asiat 
10. Kokouksen päätös 

---

Matrix ry 
Additional meeting 2020 
Tuesday 17.11.2020 at 17:15
Leppäsuonkatu 11, Christina Regina, meeting room and
Zoom online-platform


Agenda 
1. Opening of the meeting 
2. Legality and quorum of the meeting 
3. Selecting a chairperson for the meeting 
4. Selecting a secretary for the meeting 
5. Selecting scrutinizers of the minutes and counters of votes for the meeting 
6. Agenda of the meeting 
7. Notices 
8. Supplementary budget for year 2020
9. Any other business 
10. End of the meeting

Ilmoittautumisaika: 11.11.2020 12:00 - 17.11.2020 12:00

Ulkopuoliset voivat ilmoittautua tapahtumaan