Logo

Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry


Helsingin yliopiston matematiikan opiskelijoiden ainejärjestö

Unohditko salasanasi?
Unohditko käyttäjätunnuksesi?

Sääntömääräinen syyskokous 2021 // The statuary fall meeting 2021

Päivä: Maanantai 22.11.2021

Aika: 12:15

Paikka: Exactum D123, Pietari Kalmin katu 5

Tyyppi: Yhdistyksen kokous // Organization meeting


Matrix ry pitää sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen maanantaina 22.11.2021 kello 12:15 eteenpäin. Kokous järjestetään osoitteessa Pietari Kalmin katu 5, Exactumin luokkahuoneessa D123. 

Kokouksessa hyväksytään ensi vuoden talousarvio, toimintasuunnitelma ja kuluvan vuoden lisätalousarvio sekä valitaan vuodelle 2022 Matrixin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 6 muuta hallituksen jäsentä, sekä 0-6 hallituksen varajäsentä. Osallistumaan ovat tervetulleet kaikki Matrixin jäsenet kommentoimaan ja tuomaan äänensä kuuluviin! Jos olet halukas asettumaan ehdolle hallituksen jäseneksi, mutta et pääse paikalle, voit toimittaa/lähettää allekirjoitetun valtakirjan jossa ilmaiset halukkuutesi osoitteeseen aleksi.willman[at]helsinki.fi.

Yhdistyksen kokouksissa äänestystilanteissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, mikäli äänestystilanteisiin päädytään. Kokoukseen osallistuvien nimet kirjataan
kokouksen pöytäkirjaan, joka arkistoidaan kirjanpitolain mukaisesti vähintään 6 vuoden ajaksi. Esityslista löytyy tämän ilmoituksen lopusta.

Matrix ry
Sääntömääräinen syyskokous 2021
Maanantaina 22.11.2021 klo 12.15
Pietari Kalmin katu 5, Exactum D123

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Kokouksen työjärjestys
7. Ilmoitusasiat
8. Matrix ry:n puheenjohtajan valinta vuodelle 2022
9. Matrix ry:n varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2022
10. Matrix ry:n taloudenhoitajan valinta vuodelle 2022
11. Matrix ry:n sihteerin valinta vuodelle 2022
12. Matrix ry:n muiden hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2022
13. Matrix ry:n hallituksen varajäsenten valinta vuodelle 2022
14. Matrix ry:n toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2022
15. Matrix ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022
16. Matrix ry:n talousarvio vuodelle 2022
17. Matrix ry:n lisätalousarvio vuodelle 2021
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päätös

// 

Matrix ry holds a statutory fall meeting on Monday 22.11.2021 from 12:15 onward. The meeting is held on address Pietari Kalmin katu 5, Exactum class room D123.

In the statutory fall meeting we will discuss for example the Matrix policy program and budget for next year. More importantly the meeting will elect the 2022 president, vice-chair, treasurer and secretary, as well as 6 other board members and between 0 to 6 deputy members for next year. All members have a right to a vote at the meeting, and all non-voting/auxiliary members have a right to attend. If you wish to run for office but cannot attend the meeting, you can send a signed power of attorney to the current chair of Matrix.

The meeting will likely be held in Finnish, but accommodations can be made for non-native Finnish speaking attendees. Please note that the names of the people attending the meeting will be written down to the minutes of the meeting, which will be archived for at least the next 6 years. You may find the meeting agenda at the end of this notice.

Matrix ry 
Statutory fall meeting 2021 
Monday 22.11.2021 at 12:15
Pietari Kalmin katu 5, Exactum D123

Agenda 
1. Opening of the meeting 
2. Legality and quorum of the meeting 
3. Selecting a chairperson for the meeting 
4. Selecting a secretary for the meeting 
5. Selecting scrutinizers of the minutes and counters of votes for the meeting 
6. Agenda of the meeting 
7. Notices 
8. Election of chair of Matrix ry for year 2022
9. Election of vice-chair of Matrix ry for year 2022
10. Election of secretary of Matrix ry for year 2022
11. Election of treasurer of Matrix ry for year 2022
12. Election of board members of Matrix ry for year 2022
13. Election of deputy board members of Matrix ry for year 2022
14. Election of operations inspectors and deputy operations inspectors for year 2022
15. Action plan for year 2022
16. Budget for year 2022
17. Supplementary budget for year 2021
18. Any other business 
19. End of the meeting