Logo

Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry


Helsingin yliopiston matematiikan opiskelijoiden ainejärjestö

Unohditko salasanasi?
Unohditko käyttäjätunnuksesi?

Sääntömääräinen kevätkokous 2021 // Statutory spring meeting 2021

Päivä: Torstai 18.03.2021

Aika: 18:15

Paikka: Leppäsuonkatu 11, Christina Regina, kokoushuone/meeting room & Zoom

Tyyppi: Yhdistyksen kokous // Organization meeting


Matrix ry pitää sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen torstaina 18.3.2021 kello 18:15 eteenpäin. Kokous järjestetään osoitteessa Leppäsuonkatu 11, Christina Regina, kokoushuoneessa ja siihen on mahdollista osallistua etänä Zoom-alustalla. Nykyisten pandemiaolosuhteiden sekä HYYn järjestötiloja koskevien rajoitusten vuoksi paikan päälle voi osallistua maksimissaan 6 henkilöä, joiden toivotaan olevan käytännönjärjestelyjen kannalta välttämättömät tahot. Tästä syystä kokoukseen täytyy ilmoittautua etukäteen alla olevalla lomakkeella, vaikka osallistuisitkin etänä. Ilmoittautuminen aukeaa 11.3. kello 12:00 ja sulkeutuu 18.3. kello 18:00. Etänä osallistuville lähetetään Zoom-liittymistiedot ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös. Paikalle ovat tervetulleita kaikki Matrixin jäsenet kommentoimaan ja tuomaan äänensä kuuluviin! Yhdistyksen kokouksissa äänestystilanteissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, mikäli äänestystilanteisiin päädytään. Esityslista löytyy ilmoituksen lopusta.

PS. Huomaattehan, että kokoukseen osallistuvien nimet kirjataan kokouksen pöytäkirjaan, joka arkistoidaan kirjanpitolain mukaisesti 6 vuoden ajaksi.
-------
Matrix ry
Sääntömääräinen kevätkokous 2021
Torstai 18.3.2021 klo 18
Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 & Zoom

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Kokouksen työjärjestys
7. Ilmoitusasiat
8. Talous
9. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittely
10. Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen
11. Vuoden 2020 toiminnantarkastajien lausunnon esittely
12. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 vastuuhenkilöille
13. Kauden 1.8.2021 - 31.7.2022 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
14. Matrixin nauhaohjesäännön päivittäminen
15. Matrixin hallitusnauhaohjesäännön päivittäminen
16. Muut esille tulevat asiat
17. Kokouksen päätös

//

Matrix ry holds a statutory spring meeting on Thursday 18.3.2021 from 18:15 onwards. The meeting is held on address Leppäsuonkatu 11, Christina Regina, meeting room and it is possible to attend the meeting remotely using Zoom. Due to current pandemic restrictions and HYY's restrictions concerning organizational premises, the number of persons attending the meeting in person has to be limited to 6, who are necessary for the practical arrangements of the meeting. This means that you have to register to the meeting using form below, even if you attend remotely. Registering starts on 11.3. at 12:00 and ends on 18.3. at 18:00. Zoom information will be send to those who wish to attends remotely after the end of the registration period.

The meeting will discuss the annual report and financial statement of 2020. All members have a right to a vote at the meeting, and all non-voting/auxiliary members have a right to attend. The meeting will likely be held in Finnish, but accommodations can be made for non-native attendees. You may find the meeting agenda at the end of this message.

PS. Please note that the names of the people attending the meeting will be written down to the minutes of the meeting, which will be archived for the next 6 years.
---------
Matrix ry
Statutory spring meeting 2021
Thursday 18.3.2021 at 6pm
Meeting room, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 & Zoom

AGENDA

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum of the meeting
3. Selecting a chairperson for the meeting
4. Selecting a secretary for the meeting
5. Selecting scrutinizers of the minutes and counters of votes for the meeting
6. Agenda of the meeting
7. Notices
8. Finances
9. Presentation of annual report of 2020
10. Presentation and verification of the financial statement of 2020
11. Presentation of the statement of 2020 auditors
12. Granting discharge for persons in charge of 2020
13. Membership fee for the term 1.8.2021 - 31.7.2022
14. Update of the Matrix ribbon guideline
15. Update of the Matrix board-ribbon guideline
16. Any other business
17. End of the meeting

Ilmoittautumisaika: 11.03.2021 12:00 - 18.03.2021 18:00

Ulkopuoliset voivat ilmoittautua tapahtumaan